Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Úvodní konfigurace

Úvodní konfigurace systému probíhá jednoduše za pomocí webového průvodce nastavením.

Základní předpoklady

 • dostupné připojení k internetu v místě instalace řídící jednotky – ethernet (kabel) nebo dostatečně kvalitní a stabilní pokrytí Wi-Fi signálem

Nastavení provozního režimu

Instrukce a návod pro nastavení CU do provozního režimu.

 • připojit řídící jednotku (CU) k napájení
 • po korektním nabootování operačního systému z SD karty (viz stav boot systému) je možné se k CU lokálně připojit na bezdrátovou síť s názvem – SolarPilot (SSID) např. mobilním telefonem, počítačem nebo jiným zařízením.
Boot řídící jednotky do režimu pro prvotní konfiguraci (režim AP)
Boot řídící jednotky do režimu pro prvotní konfiguraci (režim AP)
 • pokud došlo ke korektnímu připojení k vytvořené síti (SolarPilot), je možné navštívit stránku pro prvotní konfiguraci na IP adrese – http://10.200.0.1. Tuto IP adresu stačí zadat do web. prohlížeče na vašem zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook atp.).
 • druhou variantou je možnost připojit CU do sítě pomocí ethernetového kabelu.
 • pomocí webového průvodce je potřeba vyplnit parametry pro zvolený způsob připojení (Wi-Fi nebo ethernet) a registrační kód řídící jednotky pro připojení do cloudu.
 • CU bude po restartu připojena jako klient (ethernet nebo Wi-Fi) ve vaší domácí síti.

UPOZORNĚNÍ
V případě zobrazení chyby web. prohlížečem (chyba spojení nebo chyba zabezpečeného spojení) zkontrolujte zadanou IP adresu a protokol na začátku adresy (HTTP).

Chyba spojení (Firefox)
Chyba spojení (Firefox)

Webový průvodce nastavením

Výběr jazyka

Na úvodní obrazovce je nutné vybrat jazyk průvodce (Česky / English).

Výběr jazyka průvodce
Výběr jazyka průvodce

Po výběru jazyka se zobrazí stránka s úvodními informacemi a kontaktními údaji.

Úvodní informace

Úvodní a základní informace o systému SolarPilot včetně kontaktních údajů.

Úvodní stránka webového průvodce nastavením
Úvodní stránka webového průvodce nastavením

Po stisknutí na tlačítko Další se zobrazí stránka pro základní konfiguraci jednotky do provozního režimu.

Konfigurace CU

Konfigurace jednotky pro provozní režim
Konfigurace jednotky pro provozní režim

Připojení ke cloudu

 • Registrační kód – délka registračního kódu je 10 alfanumerických znaků (čísla a velká písmena bez diakritiky). Uveden je přímo na čelní nebo boční straně řídící jednotky (CU) nebo na krabičce, ve které řídící jednotka přišla.
Registrační kód na řídící jednotce
Registrační kód na řídící jednotce

Připojení k internetu

Možnost vybrat typ připojení. Možnosti jsou kabelem přes ethernet nebo bezdrátově přes dostupnou Wi-Fi síť.

Po výběru alespoň jednoho typu připojení se zobrazí související nastavení.

 • Ethernet – po zvolení tohoto typu připojení se zobrazí další možnosti nastavení (Nastavení ethernetu)
 • Wi-Fi – po zvolení tohoto typu připojení systém vyhledá (pro možnost výběru) dostupné a viditelné sítě v okolí CU + se zobrazí další možnosti nastavení (Nastavení Wi-Fi)
Hledání dostupných bezdrátových Wi-Fi sítí (typ připojení Wi-Fi)
Hledání dostupných bezdrátových Wi-Fi sítí (typ připojení Wi-Fi)

Nastavení ethernetu

Zobrazí se v případě zvoleného typu připojení Ethernet.

 • Použít DHCP – použít automatické nastavení síťových parametrů
 • Použít statickou IP – nastavit síťové parametry ručně (IP adresa, maska, výchozí brána)

Dostupné Wi-Fi sítě

Zobrazí se v případě zvoleného typu připojení Wi-Fi.

Ze seznamu je možné vybrat dostupnou a viditelnou bezdrátovou síť, kterou systém našel. V případě skryté sítě je možné SSID zadat ručně ve formuláři níže (Nastavení Wi-Fi).

Výběr z dostupných Wi-Fi sítí
Výběr z dostupných Wi-Fi sítí

Pokud systém automaticky nenajde žádnou dostupnou/viditelnou Wi-Fi síť v okolí řídící jednotky, objeví se informace o nenalezení (viz obrázek níže).

Příčinou může být nedostupnost bezdrátové sítě (vzdálenost, stínění) nebo existuje bezdrátová síť se skrytým SSID.

Není k dispozici žádná viditelná bezdrátová síť v okolí
Není k dispozici žádná viditelná bezdrátová síť v okolí

Nastavení Wi-Fi

Zobrazí se v případě zvoleného typu připojení Wi-Fi.

 • Použít DHCP – použít automatické nastavení síťových parametrů
 • Použít statickou IP – nastavit síťové parametry ručně (IP adresa, maska, výchozí brána)
 • SSID – doplní se automaticky, pokud vyberete dostupnou síť z nalezených z okolí CU (viz Dostupné Wi-Fi sítě). V případě použití skryté sítě (SSID) je zde možné zadat její název ručně.
 • Heslo – heslo pro připojení k bezdrátové síti Wi-Fi. Zadané znaky lze zobrazit nebo skrýt (/).

Po stisknutí na tlačítko Další dojde k uložení a vytvoření konfigurace.

Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi

Reboot CU

Restart zařízení do provozního režimu
Restart zařízení do provozního režimu

Stisknutím na tlačítko Restartovat dojde k restartování CU do provozního režimu.

LED signalizace při restartu CU do provozního režimu
LED signalizace při restartu CU do provozního režimu

Servisní VPN

V případě, když se Vám nezdaří řídící jednotku nakonfigurovat do provozního režimu přes webového průvodce a máte možnost jednotku připojit ethernetovým kabelem, je možné využít funkce spojení přes servisní VPN.

Pokud řídící jednotka, po připojení ethernetovým kabelem, dostane automaticky IP adresu z DHCP serveru vaší sítě (automatická konfigurace), zůstane svítit původně blikající oranžová LED () pro cloud, zatímco zelená LED () označující stav Wi-Fi stále bliká. Tento stav označuje korektní připojení přes servisní VPN a náš technik je schopný se na řídící jednotku vzdáleně připojit a pokusit se ji nakonfigurovat nebo zjistit v jakém stavu se nachází.

LED signalizace korektního připojení přes servisní VPN pro možnost vzdálené konfigurace
LED signalizace korektního připojení přes servisní VPN pro možnost vzdálené konfigurace

Tovární nastavení

Pokud se při konfiguraci něco nepovede a jednotka nenaběhne do provozního režimu, je možné jednotku resetovat do výchozího továrního nastavení.

Zapotřebí je USB flash disk, na který je nutné nahrát textový soubor (může být bez obsahu) s názvem:

solarpilot-reset-to-default.txt

Postup

 • řídící jednotku je potřeba odpojit od napájení
 • připojit USB disk s vytvořeným textovým souborem (viz výše)
 • napájení opět připojit
 • systém při bootování zjistí existenci resetovacího souboru a provede reset do výchozího nastavení CU pro prvotní konfiguraci (webový průvodce a mód AP).