Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zapojení zařízení

Návody a postupy na zapojení komunikačních řešení dle výrobců a jednotlivých modelů zařízení (střídače, smartmeter).

UPOZORNĚNÍ
Před připojením řídící jednotky SolarPilot ke střídači je obecně doporučeno střídač vypnout (nebo postupovat dle dokumentace obdržené ke konkrétnímu modelu střídače či pokynů od instalační firmy).

DC/AC měniče a střídače

Fox ESS

AIO-H3

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • použít správné rozhraní pro spojení systému SolarPilot se střídačem (viz obrázek rozhraní pod písmenem O z dokumentace – METER/RS485)
 • zapojit piny v odpovídajícím konektoru pro rozhraní dle popisu pinů číslo 1 (A+) a číslo 2 (B-)
 • konce vodičů na druhé straně kabelu je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zapojit odpovídající vodiče k systému SolarPilot (dle barvy vodičů na straně konektoru) do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
 • připravený konektor připojit ke střídači
Spojení střídače (vodičů a konektoru) k systému SolarPilot přes RS485 (MODBUS)
Spojení střídače (vodičů a konektoru) k systému SolarPilot přes RS485 (MODBUS)
Konektor střídače (Zdroj: github.com, nathanmarlor)
Příklad konektoru střídače (Zdroj: github.com, nathanmarlor)

GoodWe

GW10K-ET

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • konektor je potřeba odpojit od střídače mírným tahem k sobě společně se stisknutými jistícími páčkami na obou stranách konektoru
 • koncovku konektoru odšroubovat (pokud je již nějaký vodič připojen) a následně oddělit svorkovnici od těla konektoru (zamáčknutím pojistky nakonci) – zelený rámeček viz obr. níže
 • v případě již existujícího kabelu, vytáhnout některou ze záslepek a otvorem protáhnout připravený kabel (UTP/STP)
 • konce vodičů pro komunikaci je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zapojit vodič (A+) do přípojného místa číslo 1 ve svorkovnici
 • zapojit vodič (B-) do přípojného místa číslo 2 ve svorkovnici
 • konec konektoru zajistit zpět do jeho těla a zašroubovat koncovku
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
 • konektor mírným tlakem připojit zpět do střídače (zacvaknutí jistících páček)
Konektor (18PIN) na střídači GoodWe
Konektor (18PIN) na střídači GoodWe
Zapojení vodiče do svorkovnice na straně střídače
Zapojení vodiče do svorkovnice na straně střídače
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot

GW15KT-DT

Zapojení bylo otestováno na modelu GW15KT-DT. Návod pro zapojení by měl být však platný na celou řadu SDT G2 SERIES (6pin, 2pin):

 • GW4K-DT
 • GW4000-SDT-20
 • GW5K-DT
 • GW5000-SDT-20
 • GW6K-DT
 • GW6000-SDT-20
 • GW8K-DT
 • GW10KT-DT
 • GW12KT-DT
 • GW15KT-DT

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • vypnout střídač nebo postupovat dle pokynů instalační firmy nebo dokumentace ke konkrétnímu modelu
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • konektor je potřeba odpojit od střídače otočením/odjištěním a mírným tahem k sobě
 • koncovku konektoru rozmontovat (dle typu)
 • na připravený kabel (UTP/STP) nasadit koncové součásti konektoru pro závěrečné zaaretování a fixaci kabelu
 • konce vodičů pro komunikaci je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zasunout a zajistit vodič (A+) do přípojného místa číslo 3 (6pin) nebo označení (+) (2pin) ve svorkovnici
 • zasunout a zajistit vodič (B-) do přípojného místa číslo 1 (6pin) nebo označení (-) (2pin) ve svorkovnici
 • konec konektoru zajistit zpět do jeho těla a zašroubovat koncovku
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže
 • konektor mírným tlakem a zajištění otočením připojit zpět do střídače
 • zapnout střídač
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot (A+, B-)
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot (A+, B-)
Umístění zásuvky RS485
Umístění zásuvky RS485
6pin zapojení
Zapojení konektoru RS485 v 6pin verzi.
Zapojení konektoru RS485 v 6pin verzi.
2pin zapojení
Zapojení konektoru RS485 v 2pin verzi.
Zapojení konektoru RS485 v 2pin verzi.

Growatt

MAX 50KTL3 LV

Zapojení MODBUS RTU

Pro připojení komunikačního kabelu je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP).

Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Reálné zapojení komunikačního kabelu (port RS485_2). Vlevo výchozí stav, vpravo zapojený komunikační kabel.
Reálné zapojení komunikačního kabelu (port RS485_2). Vlevo výchozí stav, vpravo zapojený komunikační kabel.

SPH 10000TL3 BH-UP

Zapojení MODBUS RTU

Pro připojení komunikačního kabelu je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP).

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • na jedné straně kabel ukončit konektorem RJ45. Stačí zapojené piny 1 a 5, případně i 2 (GND-zem) – standart zapojení T568B (viz obrázek níže). V případě hotového originálního kabelu stačí druhý konec kabelu zkrátit a využít vodiče dle standartu (T568A nebo T568B).
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice. Bílo-oranžový vodič do svorky označené (B-) a bílo-modrý vodič do svorky označené (A+) (případně GND do svorky označené pro uzemnění)
 • na straně střídače zapojit konektor typu RJ45 do zdířky RS485-3
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU

SolaX

X3-Hybrid G4

Zapojení MODBUS RTU

Standartní komunikační rozhraní (COM), přes které je možné získat monitorovaná data, je u tohoto zařízení řešeno portem RJ45.

Použité piny (T568B) – PIN 4 (modrý, A+) a PIN 5 (bílomodrý, B-)

Použité piny pro komunikaci
Použité piny pro komunikaci
Připojení zařízení SolaX přes MODBUS RTU (COM)
Připojení zařízení SolaX přes MODBUS RTU (COM)
Zapojení SolaX a SolarPilot
Zapojení SolaX a SolarPilot

Elektroměry

CHINT

Zapojení třífázového elektroměru (CHINT DTSU666) přes MODBUS RTU.

Zapojení RS-485 (CHINT DTSU666)
Zapojení RS-485 (CHINT DTSU666)