Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Zapojení zařízení

Návody a postupy na zapojení komunikačních řešení dle výrobců a jednotlivých modelů zařízení (střídače, smartmeter).

UPOZORNĚNÍ
Před připojením řídící jednotky SolarPilot ke střídači je obecně doporučeno střídač vypnout (nebo postupovat dle dokumentace obdržené ke konkrétnímu modelu střídače či pokynů od instalační firmy).

DC/AC měniče, střídače, invertory

Fox ESS

AIO-H3

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • použít správné rozhraní pro spojení systému SolarPilot se střídačem (viz obrázek rozhraní pod písmenem O z dokumentace – METER/RS485)
 • zapojit piny v odpovídajícím konektoru pro rozhraní dle popisu pinů číslo 1 (A+) a číslo 2 (B-)
 • konce vodičů na druhé straně kabelu je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zapojit odpovídající vodiče k systému SolarPilot (dle barvy vodičů na straně konektoru) do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
 • připravený konektor připojit ke střídači
Spojení střídače (vodičů a konektoru) k systému SolarPilot přes RS485 (MODBUS)
Spojení střídače (vodičů a konektoru) k systému SolarPilot přes RS485 (MODBUS)
Konektor střídače (Zdroj: github.com, nathanmarlor)
Příklad konektoru střídače (Zdroj: github.com, nathanmarlor)

GoodWe

GW10K-ET

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • konektor je potřeba odpojit od střídače mírným tahem k sobě společně se stisknutými jistícími páčkami na obou stranách konektoru
 • koncovku konektoru odšroubovat (pokud je již nějaký vodič připojen) a následně oddělit svorkovnici od těla konektoru (zamáčknutím pojistky nakonci) – zelený rámeček viz obr. níže
 • v případě již existujícího kabelu, vytáhnout některou ze záslepek a otvorem protáhnout připravený kabel (UTP/STP)
 • konce vodičů pro komunikaci je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zapojit vodič (A+) do přípojného místa číslo 1 ve svorkovnici
 • zapojit vodič (B-) do přípojného místa číslo 2 ve svorkovnici
 • konec konektoru zajistit zpět do jeho těla a zašroubovat koncovku
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
 • konektor mírným tlakem připojit zpět do střídače (zacvaknutí jistících páček)
Konektor (18PIN) na střídači GoodWe
Konektor (18PIN) na střídači GoodWe
Zapojení vodiče do svorkovnice na straně střídače
Zapojení vodiče do svorkovnice na straně střídače
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot

GW15KT-DT

Zapojení bylo otestováno na modelu GW15KT-DT. Návod pro zapojení by měl být však platný na celou řadu SDT G2 SERIES (6pin, 2pin):

 • GW4K-DT
 • GW4000-SDT-20
 • GW5K-DT
 • GW5000-SDT-20
 • GW6K-DT
 • GW6000-SDT-20
 • GW8K-DT
 • GW10KT-DT
 • GW12KT-DT
 • GW15KT-DT

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.12–0.8 mm2 (dle dokumentace).

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • vypnout střídač nebo postupovat dle pokynů instalační firmy nebo dokumentace ke konkrétnímu modelu
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • konektor je potřeba odpojit od střídače otočením/odjištěním a mírným tahem k sobě
 • koncovku konektoru rozmontovat (dle typu)
 • na připravený kabel (UTP/STP) nasadit koncové součásti konektoru pro závěrečné zaaretování a fixaci kabelu
 • konce vodičů pro komunikaci je třeba odizolovat (6–8 mm)
 • zasunout a zajistit vodič (A+) do přípojného místa číslo 3 (6pin) nebo označení (+) (2pin) ve svorkovnici
 • zasunout a zajistit vodič (B-) do přípojného místa číslo 1 (6pin) nebo označení (-) (2pin) ve svorkovnici
 • konec konektoru zajistit zpět do jeho těla a zašroubovat koncovku
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže
 • konektor mírným tlakem a zajištění otočením připojit zpět do střídače
 • zapnout střídač
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot (A+, B-)
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot (A+, B-)
Umístění zásuvky RS485
Umístění zásuvky RS485
6pin zapojení
Zapojení konektoru RS485 v 6pin verzi.
Zapojení konektoru RS485 v 6pin verzi.
2pin zapojení
Zapojení konektoru RS485 v 2pin verzi.
Zapojení konektoru RS485 v 2pin verzi.

GW20K-ET

Zapojení bylo otestováno na modelu GW20K-ET. Návod pro zapojení by měl být však platný na celou řadu ET SERIES (15–30kW):

 • GW15K-ET – jmenovitý výstupní výkon = 15000W
 • GW20K-ET – jmenovitý výstupní výkon = 20000W
 • GW25K-ET – jmenovitý výstupní výkon = 25000W
 • GW29.9K-ET – jmenovitý výstupní výkon = 29900W
 • GW30K-ET – jmenovitý výstupní výkon = 30000W

Pro zapojení komunikačního kabelu je potřeba použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • vypnout střídač nebo postupovat dle pokynů instalační firmy nebo dokumentace ke konkrétnímu modelu
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • konektor na straně střídače, který je určen pro komunikační kabel a další funkce, je potřeba odpojit od střídače mírným tahem k sobě společně se stisknutými jistícími páčkami na obou stranách konektoru ()
 • koncovku konektoru odšroubovat a následně odstranit z průchodky jednu vodotěsnou záslepku () (doporučuje se nepoužívané otvory nechat zaslepené z důvodu vodotěsnosti)
 • protáhnout všemi součástmi konektoru připravený a nenakrimpovaný kabel (UTP/STP) – nezapomenout v první řadě nasadit koncovou stahovací matici, protáhnout kabel průchodkou a nakonec otvorem v konektoru (,)
 • nakrimpovat koncovku RJ45 na kabel (viz vodiče a piny 1, 2 na obrázku níže)
 • zapojit konektor RJ45 do první zásuvky EMS/PAR na straně střídače
 • konektor zajistit zpět pomocí jistících páček do střídače, průchodku posunout do otvoru konektoru a zašroubením celý konektor zajistit koncovou maticí
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
 • zapnout střídač
Zapojení komunikačního kabelu do střídače
Zapojení komunikačního kabelu do střídače
Použité piny konektoru RJ45 (T568B)
Použité piny konektoru RJ45 (T568B)
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot

Growatt

MAX 50KTL3 LV

Zapojení MODBUS RTU

Pro připojení komunikačního kabelu je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP).

Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Reálné zapojení komunikačního kabelu (port RS485_2). Vlevo výchozí stav, vpravo zapojený komunikační kabel.
Reálné zapojení komunikačního kabelu (port RS485_2). Vlevo výchozí stav, vpravo zapojený komunikační kabel.

SPH 10000TL3 BH-UP

Zapojení MODBUS RTU

Pro připojení komunikačního kabelu je doporučeno použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP).

 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • na jedné straně kabel ukončit konektorem RJ45. Stačí zapojené piny 1 a 5, případně i 2 (GND-zem) – standart zapojení T568B (viz obrázek níže). V případě hotového originálního kabelu stačí druhý konec kabelu zkrátit a využít vodiče dle standartu (T568A nebo T568B).
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice. Bílo-oranžový vodič do svorky označené (B-) a bílo-modrý vodič do svorky označené (A+) (případně GND do svorky označené pro uzemnění)
 • na straně střídače zapojit konektor typu RJ45 do zdířky RS485-3
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU
Zapojení střídače pro komunikaci přes MODBUS RTU

SolarEdge

SE33.3K

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je potřeba použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • obecně vypnout střídač nebo postupovat dle pokynů instalační firmy nebo dokumentace ke konkrétnímu modelu (viz info dále je z oficiální dokumentace)
 • vypnout střídač přepínačem (ON/OFF/P nastavit na OFF) a vyčkat 5 minut než se všechny kondenzátory vybijí
ON/OFF/P přepínač
ON/OFF/P přepínač
 • vypnout DC bezpečnostní jednotku (pokud je nainstalovaná)
DC bezpečnostní jednotka
DC bezpečnostní jednotka
 • jističem odpojit střídač od distribuční sítě
 • odšroubit z krytu střídače šrouby s vnitřním šestihranem (inbus) a kryt vodorovně vytáhnout
 • po vysunutí krytu dát pozor na vnitřní součásti a elektroniku, aby se manipulací s krytem nepoškodila
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • odstranit těsnění v průchodce na kabel a komunikační kabel protáhnout
Těsnění v průchodce na kabel
Těsnění v průchodce na kabel
 • vytáhnout 6-pinový RS-485 konektor ze zásuvky základní desky střídače
Deska s 6-pin konektorem pro možnost připojení (RS-485)
Deska s 6-pin konektorem pro možnost připojení (RS-485)
 • povolte šrouby svorkovnice na pinech A+, B- a případně i uzemnění v sekci pro RS485-2 (viz obrázek níže). Zleva svorky 4, 5, 6
Zapojení střídače pro komunikaci přes Modbus RTU
Zapojení střídače pro komunikaci přes Modbus RTU
 • zasuňte odizolované (6–8 mm) odpovídající barvy kabelů – A+, B- do správných svorek pro RS-485-2, které slouží pro připojení monitorovacího zařízení jiného výrobce než je SolarEdge
 • jednotlivé svorky dotáhněte a zkontrolujte, zda-li kabely ve svorkovnici pevně drží
 • zasuňte zapojenou svorkovnici zpět do odpovídající zásuvky na základní desce střídače
 • nainstalovat kryt střídače
 • zapnout střídač
Nastavení střídače přes mobilní aplikaci SolarEdge SetApp
 • v aplikaci přejít do nastavení – Commissioning –> Site Communication –> RS485-2 –> Protocol
 • zde zvolit možnost – SunSpec (Non-SE Logger)
 • dále v nastavení – Commissioning –> Site Communication –> RS485-2 –> Device ID
 • zvolit libovolné číslo (např. 247)
Mobilní aplikace SolarEdge SetApp
Mobilní aplikace SolarEdge SetApp
Nastavení střídače přes LCD menu
 • vstoupit do menu
 • přejít do nastavení a zvolit – Communication –> RS485-2 –> Device Type –> Non-SE Logger
 • dále nastavit protokol – Communication –> RS485-2 –> Protocol –> SunSpec
Menu na LCD displeji
Menu na LCD displeji

SolaX

X3-Hybrid G4

Zapojení MODBUS RTU

Standartní komunikační rozhraní (COM), přes které je možné získat monitorovaná data, je u tohoto zařízení řešeno portem RJ45.

Použité piny (T568B) – PIN 4 (modrý, A+) a PIN 5 (bílomodrý, B-)

Použité piny pro komunikaci
Použité piny pro komunikaci
Připojení zařízení SolaX přes MODBUS RTU (COM)
Připojení zařízení SolaX přes MODBUS RTU (COM)
Zapojení SolaX a SolarPilot
Zapojení SolaX a SolarPilot

X3-PRO G2

Zapojení MODBUS RTU

Pro zapojení komunikačního kabelu je možné použít jakýkoliv dvoužilový vodič o průřezu v rozmezí 0.5-1.5 mm² (dle dokumentace).

Doporučujeme pro připojení použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • VYPNOUT STŘÍDAČ
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
 • použít správné rozhraní pro spojení systému SolarPilot se střídačem (RS485)
Konektor RS485 (vpravo)
Konektor RS485 (vpravo)
 • povolit kryt svorkovnice (COM, RS485) dvěma křížovými šrouby
 • koncovku konektoru odšroubovat (pro RS485) a otvorem v těsnění (ucpávce) protáhnout přichystaný kabel (předtím nezapomenout odšroubovanou koncovku navléct na kabel)
 • odizolovat konce kabelů dle potřeby (6–7mm)
Odšroubovat koncovku konektoru a vodiče na konci odizolovat
Odšroubovat koncovku konektoru a vodiče na konci odizolovat
 • vytáhnout svorkovnici pro RS485
 • zapojit vodič (A+) do přípojného místa a ve svorkovnici (viz obr. níže)
 • zapojit vodič (B-) do přípojného místa b ve svorkovnici (viz obr. níže)
Svorkovnice RS485
Svorkovnice RS485
Piny na svorkovnici pro RS485
Piny na svorkovnici pro RS485
 • kryt svorkovnice zašroubovat dvěma šrouby zpět
Zašroubit kryt zpět do svorkovnice
Zašroubit kryt zpět do svorkovnice
 • do krytu zasunout ucpávku a koncovku konektoru zašroubovat (rukou)
Dotažení koncovky konektoru
Dotažení koncovky konektoru
 • zapojit odpovídající barvy vodičů do šroubovací svorkovnice řídící jednotky systému SolarPilot (A+, B-)
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot
Zapojení vodičů do svorkovnice na straně řídící jednotky SolarPilot
 • ZAPNOUT STŘÍDAČ

Sungrow

Modely SG[X]RT

Zapojení bylo otestováno na modelu SG20RT. Návod pro zapojení by měl být však platný na celou řadu SGXRT:

 • SG3.0RT
 • SG4.0RT
 • SG5.0RT
 • SG6.0RT
 • SG7.0RT
 • SG8.0RT
 • SG10RT
 • SG12RT
 • SG15RT
 • SG17RT
 • SG20RT

Doporučujeme použít stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) případně i nestíněnou (UTP) – ethernetový kabel.

 • vypnout střídač nebo postupovat dle pokynů instalační firmy nebo dokumentace ke konkrétnímu modelu
 • pro korektní spojení je potřeba zvolit kabel (UTP/STP) vhodné délky (od umístění střídače k umístění řídící jednotky SolarPilot)
Rozmístění portů střídače
Rozmístění portů střídače
 • odpojit konektor z portu střídače COM2
 • matici konektoru odšroubovat
Odšroubovat matici konektoru
Odšroubovat matici konektoru
 • vytáhnout z konektoru svorkovnici
Vytáhnout z konektoru svorkovnici
Vytáhnout z konektoru svorkovnici
 • odstranit těsnění a připravený kabel protáhnout průchodkou
Protažení připraveného kabelu průchodkou
Protažení připraveného kabelu průchodkou
 • (volitelné) v případě použití lankového kabelu (vícevláknového) může být vhodné použití trubičkové koncovky (dutinky)
 • odizolovat vodiče kabelu na potřebnou délku
Přibližná délka odizolování vodičů
Přibližná délka odizolování vodičů
 • zapojit vodiče do odpovídajících svorek A1, B1 respektive A3, B3 pro RS485.
  UPOZORNĚNÍ: Modul Sungrow WiNet-S pro ethernet (COM1), nemůže být použit současně s komunikací přes RS485 (ani pro spojení více zařízení paralelně).
Zapojení vodičů do svorkovnice
Zapojení vodičů do svorkovnice
 • na straně systému SolarPilot zapojit odpovídající vodiče do šroubovací svorkovnice (A+, B-) viz obrázek níže.
Propojení střídače a CU SolarPilot
Propojení střídače a CU SolarPilot
 • svorkovnici zajistit zpět do konektoru
Zacvaknutí svorkovnice zpět do konektoru
Zacvaknutí svorkovnice zpět do konektoru
 • matici konektoru dotáhnout
Dotažení matice konektoru
Dotažení matice konektoru
 • zapojit (zacvaknout) konektor do portu střídače (COM2)
Zapojení konektoru COM2
Zapojení konektoru COM2
 • zapnout střídač

Elektroměry

CHINT

Zapojení třífázového elektroměru (CHINT DTSU666) přes MODBUS RTU.

Zapojení RS-485 (CHINT DTSU666)
Zapojení RS-485 (CHINT DTSU666)